UA Antwerpen – gebouw Z

UA Gebouw Z

Universiteit Antwerpen

Aansturen verwarming, verlichting, verluchting en free-cooling, betonkernactivering 93decentrale eilanden, DIOC technologie

Technologie:

Hybride stookplaats bestaande uit :

BEO veld (boorgat energie opslag Drycooler
6-pijps warmtepomp
Gasabsorptie warmtepomp
2 conventionele ketels

Ventilatie en freecooling via:

8 luchtgroepen
Gestuurde raamcontacten
Gestuurde screens
Extractie net

Bemetering van het gebouw via:

123 ruimte temperatuur sensoren
46 sensoren voor het meten van relatieve vochtigheid
46 sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit
46 sensoren voor het meten van CO2