TIBA1

FixSus Sturing TIBA1

Het TIBA I systeem staat voor “Total Integrated Buiding Automation system”. Dit systeem is ontwikkeld met als doel een open software voor gebouwautomatisering te creëren. Met het label ‘open software’ wordt de openheid van het gebruikerssysteem en de beschikbaarheid van alle parameters aangehaald.  Als hardware worden de automatiseringsproducten van BECKHOFF gebruikt.

Niet alleen de sturing, maar ook de gebruikersinterface is volgens de industriële HMI (Human Machine Interface) normen ontwikkeld. Deze visuele weergave van de installatie bestaat onder meer uit een overzichtelijke bediening en een allesomvattend alarmering/meldingsysteem.

FixSus zorgt voor meer dan een eenmalige energieoptimalisatie van de HVAC-installatie. Zonder extra investeringen groeit de oplossing mee met het gebouw en speelt ze op alle mogelijke veranderingen in.

Nieuwe installaties, een andere functie van (een gedeelte van) het pand, een toenemende of afnemende bezettingsgraad, …: het ‘FixSus TIBA System’ vangt alle veranderingen probleemloos op.

De Hardware TIBA1

De hardwarebasis van het TIBA system is een PLC van het Duitse BECKHOFF. BECKHOFF is trendsetter in de wereld van industriële- en gebouwautomatisering.

De producent onderscheidt zich door zijn:

 • PC-gebaseerde automatiseringsoplossingen
 • ‘Open’ oplossingen
 • Adequate Nederlandstalige ondersteuning
 • Bijzonder goede prijs/kwaliteitverhouding
 • Robuust materieel

Dankzij het ‘preferred partnership’ met BECKHOFF werkt FixSus uitsluitend met deze standaard kwaliteitshardware. BECKHOFF biedt bovendien absolute kwaliteitsgaranties en minimum vijftien jaar zekerheid op compatibele vervangstukken.

De BECKHOFF-sturingen worden geprogrammeerd door middel van de eigen, vrij verkrijgbare programmeeromgeving TwinCat. Hierdoor kunnen klanten met een eigen ontwikkelingsafdeling zelf, en zonder kosten voor licenties, het TIBA systeem aanpassen en/of uitbreiden. TwinCat volgt de IEC 61131-norm en garandeert daarmee de openheid van de BECKHOFF-systemen, alsook de beschikbaarheid van handleidingen, bibliotheken, forums, …

7-9-2014_13_16_40_beckhoff2

Het Platform TIBA1

De Beckhoff hardware samen met de Fixsus code vormen samen het TIBA systeem. Het systeem omvat een standaardplatform waarin alle functionaliteiten zitten die elke installatie bevat. Dit zijn functionaliteiten zoals: een connectie over internet, logging van verschillende data op secondenbasis, een alarmsysteem met mailnotificatie, weerbericht, …

Basis functies:

Voor gebouwen en lokalen met een erg onregelmatige bezetting (sporthallen, vergaderzalen, scholen, …) ontwikkelde FixSus een aanmeldingsysteem. Hiermee kan de verantwoordelijke (sportleraar, leerkracht, gebouwbeheerder, …) via een badgelezer zijn aanwezigheid registreren. Vervolgens krijgt hij op een monitor een overzicht van de systeeminstellingen. Via een touchscreen kan hij dan de benodigde aanpassingen doorvoeren.

Qua aanmeldingssysteem is er keuze tussen:

 • Badgelezer
 • Elektronische ID-kaartlezer
 • Ingeven van gebruikersnaam en paswoord op touchmonitor

Voorbeeld
Een trainer meldt zich aan om 18.05 u en krijgt op de touchmonitor de melding:
Wij starten om 18.30 u
18.30 u: gedurende 30 minuten kleedkamer 3 opwarmen tot 23°C.
18.30 u: gedurende twee uur sportzaal 1 opwarmen tot 20°C.
20.45 u: gedurende 30 minuten kleedkamer 3 opwarmen tot 22°C.
De trainer kan de gemarkeerde velden nog wijzigen. De ‘FixSus optimizer’ zorgt voor de rest.

Het ‘FixSus Total Integrated Building Management System’ werkt met een HMI (Human Machine Interface). Elk geautomatiseerd object van de installatie wordt met een grafische voorstelling in beeld gebracht. Op die manier kan de gebruiker in één oogopslag de toestand van de onderdelen controleren.

HMI’s functioneren met bedienvensters (‘faceplates’). Telkens het beeldobject wordt aangeraakt, komen deze ‘faceplates’ op de voorgrond. Via de faceplates worden de gerelateerde componenten bediend, de detailstatus geconsulteerd of de eigenschappen aangepast.

Door de toepassing van gedetailleerde ‘faceplates’ moet het PLC-programma bij opstart niet worden ingesteld. Alle belangrijke parameters kunnen immers via de ‘faceplates’ worden in- en bijgesteld:

 • In- en uitschakelen van alarmen
 • Aanpassen van schakel- en alarmgrenzen
 • Instellen van onderdrukking- en terugmeldingstijden
 • Schakeltemperaturen voor free cooling, koeling of verwarming
 • Weersvoorspelling

De instellingen die door de gebruiker worden aangepast gaan niet verloren bij een herstart.

FixSus Total Integrated Building Management System

Het TIBA system kan via het internet of intranet worden bediend. Hiervoor zijn geen licenties vereist. U kan, zonder extra kosten, verschillende personen toegang tot het systeem geven en dit vanuit eender welke locatie. Een breedband internetverbinding op de site is de enige vereiste.

Dankzij het ‘remote control’-systeem kan FixSus ook zelf analyses maken en ondersteuning bieden bij vragen, opvolging, inregelingen en diagnoses. Zo vermijdt u dure en tijdrovende interventies ter plaatse.

Via het internet hebben de programmeurs toegang tot de code van de PLC. Zodoende kunnen ze plaatsonafhankelijk aanpassingen uitvoeren en back-ups maken.

Via de kalenderfunctie kan elke kring op elk moment van de dag een gewenste streefwaarde krijgen. De FixSus-regeling gaat hierin veel verder dan de gangbare systemen. De energiesystemen worden automatisch in functie van de tijd perfect op de bezetting en functionaliteit van elk lokaal afgestemd. Resultaat? Een optimaal comfort met een minimum aan energieverbruik.

Door de intelligentie van het systeem worden conflicterende instellingen gemeld en desgewenst automatisch gecorrigeerd.

Kringen kunnen in manuele modus worden gezet. Op die manier kan u de kalender door een zelf ingestelde streefwaarde overschrijven.

De kleinste storing kan het goede rendement van een installatie volledig teniet doen. Denk maar aan een defecte buitenvoeler die voortdurend aangeeft dat het 0°C is of een luchtbatterij die constant 100 % buitenlucht afneemt. Om een optimale energie-efficiëntie te behalen, is de melding van dergelijke defecten cruciaal.

Het ‘FixSus Melding Systeem’ (FMS) informeert de supervisor wanneer een onderdeel de ingestelde waarden overschrijdt. Deze oplossing is gebaseerd op de industriële meldingsystemen die in de controlekamers van de procesindustrie worden gebruikt.

De gebruikers hebben de keuze om de melding via een auditief signaal, SMS of e-mail te ontvangen.

Alle afgehandelde meldingen worden automatisch in een archief opgenomen. Dit blijft gedurende verschillende jaren consulteerbaar.

FMS in detail

 • Meer dan tien meldingsklassen
 • Elke klasse kan quiteerplichtig of zelf-quiterend zijn
 • Timestamp voor Coming, Going, Ack
 • Historische logging gedurende meerdere jaren
 • Doorsturen van melding via SMS of e-mail
 • Meldingtekst kan procesdata (actuele of grenswaarden) bevatten
 • Weergavefrequentie van de message

Het ‘FixSus Total Integrated Building Management System’ voorziet twee mogelijkheden om datum en tijd te synchroniseren. Enerzijds is er de automatische synchronisatie bij verbinding met het internet. Anderzijds is er de synchronisatie op basis van de atoomklok van Nürnberg, waarbij een DCF77-ontvanger wordt toegepast.

Indien gewenst, kan de tijd eveneens manueel via de HMI worden bijgesteld.

De omschakeling tussen zomer- en winteruur gebeurt altijd automatisch.

Naast deze standaard functies zit in het TIBA systeem ook een bibliotheek met functies die geïnstalleerd worden in functie van de vraag of noden van het gebouw. Een samenvatting van de functies vind je in onderstaande lijst.

24-6-2014_21_11_36_het-platform

Werkwijze TIBA1

Meten is weten. Daarom maken we eerst een analyse van de technische installaties en de reële energienoden in functie van bezettingsgraad, gebruik van de lokalen, de activiteit binnen het gebouw, … Indien nodig wordt eveneens een energieaudit uitgevoerd. Vervolgens wordt een meetstaat opgesteld die een indicatie geeft van de kostprijs. Wanneer we het noodzakelijk achten, geven we eveneens advies over benodigde aanpassingen aan de technische installaties.

Vanaf het moment dat er met de klant een consensus over het concept van de installatie is bereikt en de basiswerken door de aannemer zijn uitgevoerd, komen de technici van FixSus ter plaatse om de nieuwe stuurkast, bekabeling en sensoren te installeren.

De laatste dag dat de technici aanwezig zijn, starten onze programmeurs met de configuratie van het systeem. Vervolgens wordt dit geïmplementeerd, waarna het meteen de processen begint aan te sturen. Omdat de oplossing ook aan een visualisatiesysteem is gekoppeld, kunnen zowel de gebruiker, het engineeringbureau als wijzelf alles opvolgen en finetunen.

Bij een nieuwe implementatie hoort standaard een jaar opvolging om het systeem in te regelen. FixSus zal hierbij, van op afstand, het energieverbruik monitoren, anomalieën detecteren, nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn en de inregeling van de sturing verder optimaliseren. Dit laat ons toe de energie-efficiëntie te perfectioneren.

Beschikt u zelf niet over technische mensen? Geen nood, wij bieden servicecontracten aan waarbij we het beheer van het gebouw volledig in handen nemen. Wij detecteren fouten en zorgen voor het contact met de onderhoudsfirma’s. Op die manier garanderen we dat u het onderste uit de kan haalt inzake het efficiënt energieverbruik van uw installaties.

Technologie modules

Het hoofddoel van het ‘FixSus Total Integrated Building Management System’ bestaat erin het energieverbruik te reduceren en onder controle te houden. Dit is enkel mogelijk wanneer het verbruik zichtbaar is, en dit op een snelle en toegankelijke manier. FixSus ontwikkelde twee oplossingen:

 • Offline tool: alle data die in de controle-eenheid worden opgeslagen, worden in grafische vorm gevisualiseerd. Bestemd voor onze eigen ingenieurs en technisch onderlegde gebouwenbeheerders.
 • Webtool: via het web verkrijgt u een dashboard waarop het energieverbruik in alle gebouwen is gevisualiseerd.

De meest toegepaste technologie module is uiteraard het HVAC systeem. Deze module bestaat uit verschillende onderdelen die elk bijdragen tot een energiezuinig en controleerbaar gebouwbeheersysteem. Enkele functionaliteiten zijn:

 • Afsluiten stookperiode volgens het principe van ‘optimale stop’
 • Badgesysteem ‘we zijn er’ via digitaal paspoort
 • Geavanceerde evenwichtsflesregeling
 • Registratie gegevens voor het opsporen van grootverbruikers
 • Optimale luchtgroepsturing
 • Cascaderegelaar voor ketels, warmtepompen en WKK’s
 • Antipendelregeling
 • Tijdsynchronisatie
 • Optimizer Optimale Start
Meer uitleg

Het FixSus energiebeheersysteem beschikt over een uitgebreide lichtsturing met geïntegreerde detectoren, lichtsensoren, partytoetsen,… De functionaliteit van elke lichtkring kan via de visualisatie van het systeem worden aangepast.

Het TIBA systeem biedt ook een interessante oplossing voor het sturen en monitoren van geothermische warmtepompsystemen met boorgatenergieopslag (BEO) en koude-warmteopslag (KWO).

Deze systemen worden als thermische buffer gebruikt. Onoordeelkundig ontwerp en onevenwichtige aansturing kunnen echter tot de uitputting van de bodem leiden, waardoor het maximale rendement niet altijd wordt benut. Gevolg? Vaak zijn er dubbele investeringen voor back-up verwarming of koeling nodig.

FixSus sloot een exclusief samenwerkingsverband af met VITO en Terra Energy om de BEO- en KWO-systemen met het TIBA systeem uit te rusten. In het kader van een Europees KIC-project (Knowledge & Innovation Communities) werkt FixSus met Terra Energy eveneens aan de ontwikkeling van een intelligente controller voor warmteopslag in de bodem.

Het TIBA systeem is voorzien voor het inlezen en verzamelen van externe contacten en deze weer te geven in het alarmsysteem. Deze contacten kunnen afkomstig zijn van brandcentrale, gascentrale, regenwaterpompen,…

Gebruikersinterface

Hieronder vind u een overzicht van de verschillende schermen die u kunt vinden in de Fixsus gebruikersinterface. Klik op een beeld om de verschillende schermen te doorbladeren.

Software Op Maat

Het TIBA I systeem wordt aan de specifieke eisen van een gebouw en zijn bezetters aangepast. Door het open, industriële karakter van de FixSus software kan eender welke automatiseringstaak in het systeem ondergebracht worden.

Denk maar aan:

 • Alarmsystemen
 • Luchtdrogers
 • Lichtsturing
 • Ijswaterproductie
 • Toegangscontrole
 • Machinesturingen (20)

Door het flexibele platform bestaat de mogelijkheid om de software aan te passen aan oudere toestellen of niet standaard hvac situaties. Dit komt vaak voor bij retrofittings.